IQ Wrench - digitální momentový klíč Crane Electronics


IQ Wrench - digitální momentový klíč Crane Electronics

IQWrench2 je inteligentní výkonný, moderní nástroj určený pro oblast momentu síly, který je důležitý jak pro audit kvality, tak pro montážní linky a pracoviště. Odolný, ale lehký digitální momentový klíč může být použit buď samostatně nebo jako součást sofistikovaného výrobního řídicího systému propojeného SQL databázovým produktem  - Opta Management Software. V pokročilé verzi pak dokáže změřit mez kluzu a reziduální moment šroubového spoje algoritmem s názvem Move On.

Videoukázka použití IQWrench2 : 

Videoukázka použití IQWrench2 - automatická identifikace nástavce :