Digitální momentové klíče Crane Electronics - IQ Wrench / WrenchStar Multi


Digitální momentové klíče Crane Electronics - IQ Wrench / WrenchStar Multi

IQWrench 3 je inteligentní výkonný, moderní nástroj určený pro oblast momentu síly, který je důležitý jak pro audit kvality, tak pro montážní linky a pracoviště. Odolný, ale lehký digitální momentový klíč může být použit buď samostatně nebo jako součást sofistikovaného výrobního řídicího systému propojeného SQL databázovým produktem  - Opta Management Software. V pokročilé verzi pak dokáže změřit mez kluzu a reziduální moment šroubového spoje algoritmem s názvem Move On.

 

 

Digitální momentový klíč WrenchStar Multi je ideální pro uživatele, kteří vyžadují digitální záznam údajů o krouticím momentu a úhlu a spolehlivý, všestranný a robustní momentový klíč.


Klíč je vybaven přehledným displejem OLED pro zobrazení informací o aktuálním úkolu v kombinaci se světelnou signalizací zatažení a vibračním upozorněním indikujícím průběh zatažení.

Klíč WrenchStar Multi funguje v kombinaci s revolučními programem pro sběr dat, případně je kompatibilní s jednotkami TorqueStar, IQVu nebo s s jednotkou TCI, a to buď prostřednictvím bezdrátového připojení RF, nebo kabelem. Společně představují dokonalé řešení pro přesné měření a utahování kritických spojovacích prvků podle předem nastavených parametrů.

Jednotka TCI umožní připojení až 5 klíčů WrenchStar Multi souběžně.

Pokud se digitální momentový klíč dostane mimo dosah spárovaného ovladače, může pokračovat ve sběru dat s možností uložení až 200 údajů, což vám umožní pracovat offline. Po návratu do dosahu se WrenchStar Multi automaticky připojí ke sběrači dat nebo TCI a předá kritická data.Klíč WrenchStar Multi je také k dispozici ve verzi -e , jako elektricky izolovaný digitální momentový klíč.

WrenchStar Multi-e byl vyvinut pro prostředí "pod napětím" při montáži elektromobilů a elektrických baterií a jako odpověď na stále rostoucí celosvětovou poptávku po izolovaném nářadí.

Izolovaný klíč splňuje normuIEC60900:2018, která se vztahuje na izolované ruční nářadí používané pro práci s díly pod napětím nebo v jejich blízkosti.