Kalibrační laboratoř momentu síly TORQUE s.r.o.


Kalibrační laboratoř momentu síly firmy TORQUE s.r.o. získala osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/EC 17 025 a stala se tak akreditovanou laboratoří č. 2312. Na základě uvedeného osvědčení může fa TORQUE s.r.o. provádět akreditované laboratorní i externí kalibrace měřidel momentu síly a úhlu otočení včetně CP u ručního i strojního momentového zatahovacího nářadí a momentových klíčů v rozsahu 0,01 ÷ 1600Nm.

 

Kalibrační listy akreditované laboratoře fy Torque s.r.o. jsou platné i v zahraničí.

Reputace a respekt k naší akreditované kalibrační laboratoři je vybudována letitou profesionální prací Torque s.r.o.

Dodací lhůta max.5 pracovních dnů od přijetí momentového a měřícího nářadí k akreditované kalibraci

v jakémkoli větším množství díky našemu technickému vybavení laboratoře s dostatečným počtem zkušených techniků.

Možno dohodnout přednostní provedení interních a externích akreditovaných kalibrací do 24hodin.